Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Politikalarımız

Paktermo A.Ş Kalite Politikası

“Paslanmaz Esnek Metal Bağlantı Hortumları” alanında faaliyet gösteren firmamız kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönünü destekleyecek şekilde kalite yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

* Önce müşteri memnuniyeti ilkesinden hareketle, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak algılamak,

 • Ürünlerimizi istenilen zamanda, kaliteli ve güvenli olarak sunmak,

  * Kaliteli ve rekabetçi bir firma olarak yer almak,

  * Üretiminde ileri teknolojiyi kullanmak,

  * Konusunda uzman teknik kadro ile çalışmak,

  * ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulanabilir olarak belirlenen şartları yerine getirmek ve sistemini sürekli olarak iyileştirmek.

 

 

 

 

 

PAKTERMO A.Ş. olarak “Çevreye Saygılı Üretim” sloganıyla üretim faaliyetlerimizde kullandığımız Çevre Politikamız;

 • İlgili Çevre Yasa ve Yönetmeliklerine uymak,
 • Tüm faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak düzenlemek ve bu gereklere uymak,
 • Çevreye olumsuz etkileri minimize etmek için “Sıfır Atık” bilinciyle atık oluşumunu en aza indirmek, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü sağlamak için çaba göstermek,
 • Çevreyi korumak prensibimizi herkese yaymak,
 • Acil durumlarda çevreyi korumak için prosedürler ve talimatlar oluşturmak,
 • Çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve yan sanayicilerimize çevreyle ilgili eğitimler vererek bilinçlendirmeyi geliştirmek,
 • Üretim ve verimlilik konularında teknolojik iyileştirmeler yaparak hammadde ve enerji kullanımını azaltmak.

PAKTERMO A.Ş.; faaliyetlerindeki önemli çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için kurmuş olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

PAKTERMO A.Ş, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul eder, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı üretim verimliliğinin gereği olarak görür.

Bu amaçla yasal mevzuatın belirlediği kurallar ve diğer şartlar çerçevesinde iş kazaları ve sağlık bozulmalarının önüne geçebilmek ve bilinçli çalışanlar oluşturmak için;

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanlarımıza eğitimler vererek uygun davranış kazandırmayı, tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve katılımlarını sağlamayı,

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate almayı,

Bölgemizdeki kuruluşlar ile işbirliği yaparak, afet ve acil durumlara ortak müdahale edebilecek bir yapılanma oluşturmayı,

İşyerimizin en değerli varlığı olan çalışanları için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve geliştirmeyi, Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile şirketimizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirmeyi ve sistemi gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi

Taahhüt Ederiz.

 

Sertifikalarımız

Kalite her zaman önce gelir ilkesi ile faaliyet gösteren PAKTERMO AŞ., Kaliteli üretim ve en iyi hizmet ile müşteri memnuyetini her zaman ön planda tutmaktadır. Hammadde tedarik aşamasından paketlemeye ve ürünün müşteriye gönderilmesine kadar bütün aşamalar titizlikle yapılmaktadır. Kaliteli ürünün kaliteli hammaddeyle olacağı bilinciyle hareket ederek, kaliteli hammadde kullanımına büyük özen gösterilmektedir.

Bünyemizde bulunan kapsamlı laboratuvarımızda ürünlerimizin ilgili kalite standartına uygunluğu test edilmektedir. Firmamızın kalitesi TÜV SÜD kuruluşundan aldığımız ISO 9001:2015 kalite belgesi ile onaylanmıştır. Tüm ürünlerimiz ilgili standarda göre TSE, BSI, DVGW, CERTIGAZ, GAS.BE kuruluşları tarafından onaylıdır.